Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Serdecznie zapraszamy do Prywatnego Centrum Diagnostyczno – terapeutycznego

Nie prowadzimy terapii uzależnień.


Nasi sp (PCDT ) w Bradford.


Usługi w naszym centrum są płatne.


ecjaliści są do Państwa dyspozycji. 

BIOFEEDBACK - NEUROTERAPIA - OSOBY 13+


Cennik: (neuroterapeuta Biofedback)


Wizyta wstępna i badanie wstępne (60 min) - £120


Zaświadczenie - £50


Sesja Biofeedback (60 min) - £70


Biofeedback jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu.EEG Biofeedback (neurofeedback, neuroterapia) koncentruje się na czynności bioelektrycznej mózgu. Elektrody, podłączone do aparatury oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają na rejestrację bodźców w czasie rzeczywistym, co umożliwia obserwację aktywności mózgu bezpośrednio podczas treningu. Informacje na temat pracy mózgu można otrzymywać, zależnie od dobranego specjalnie skryptu, w formie wizualnej prezentacji (animacji) i/lub bodźców słuchowych.

Istnieją określone normy dotyczące nasilenia fal mózgowych (Montgomery i in.). Istotny jest fakt, że nie zawsze zarejestrowana czynność, ma obraz odpowiadający prawidłowemu schematowi. Poszczególne schematy współwystępowania ze sobą fal mogą wskazywać na różne dysfunkcje.


Trening metodą EEG Biofeedback ma za zadanie pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmianę istniejących połączeń neuronalnych. Oznacza to, że w toku terapii EEG Biofeedback możemy nie tylko zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, ale także zminimalizować dysfunkcje funkcjonowania mózgu, w których występuje nieprawidłowy rytm fal.


Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.


Przebieg terapii EEG BIOFEEDBACK


Przebieg treningu metodą EEG Biofeedback. Podczas każdego treningu ustalany jest wzorzec aktywności bioelektrycznej mózgu, do którego dążymy. Poprzez ustalenie progów dla trenowanych fal (wzmacnianych bądź hamowanych) wyznaczany jest indywidualny cel i sposób pracy. W czasie sesji trenujący ma pełny wgląd w obserwację czynności bioelektrycznej swojego mózgu. Daje mu to możliwość aktywnego i w pełni świadomego dążenia do pożądanego wzorca amplitudy fal mózgowych. Istotą treningu jest wspólna praca terapeuty i trenującego.


W praktyce oznacza to na przykład, że trenujący obserwuje na ekranie animację i od sposobu pracy jego mózgu (częstotliwości i amplitudy fal mózgowych) zależy, jak ta animacja przebiega. Jeśli ternujący osiągnie założone, jako cel parametry pracy mózgu, animacja przebiega w sposób niezakłócony, kiedy jednak parametry zaczynają odbiegać od założonych, obraz na przykład może stawać się nieostry. Dzięki temu trenujący na bieżąco obserwuje na ekranie, jak pracuje jego mózg i ma możliwość, aby metodą prób i błędów uczyć się utrzymywać pożądane parametry jego pracy, które z czasem stają się dla mózgu nawykiem.


Korzyści


Terapia EEG Biofeedback poprzez regulowanie bioelektrycznej aktywności mózgu wpływa pozytywnie na:

- procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze) oraz procesy regulacyjne organizmu

- funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną, redukując negatywny wpływ czynników stresogennych co sprzyja efektywnemu działaniu w życiu codziennym

- sprawność intelektualną-wzrost efektywności w pracy, zwiększenie zdolności zapamiętywania i koncentracji

- reguluje funkcjonowanie emocjonalne-wycisza nadmierne emocje

- pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami

- likwiduje stany lękowe

- normuje fazy snu


Po kilku sesjach mózg asymiluje nowe połączenia. Kolejne sesje pozwalają na utrwalenie nowo nabytych „umiejętności” oraz na automatycznie zachodzenie całego procesu.


Ze względu na swoje działanie metoda EEG Biofeedback zalecana jest między innymi w terapii następujących zaburzeń:

– zaburzenia lękowe, obsesyjno-kompulsywne

– wypalenie zawodowe, zespół chronicznego zmęczenia,

– odczuwanie nadmiernego napięcia i stresu

- przewlekłe bóle głowy, migreny

- zaburzenia zachowania,

– zaburzenia emocjonalne

– ADHD i ADD, zaburzenia pamięci

– przewlekłe bóle głowy

– zaburzenia snu

– stany depresyjne

– zaburzenia przyjmowania pokarmu

– zaburzenia psychosomatyczne

– uzależnienia

– zaburzenia mowy, jąkanie się

– tiki

– odczuwanie przewlekłego bólu

– moczenie się nocne

– uzupełnia rehabilitację osób po urazach głowy, udar


Treningi EEG Biofeedback, stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.


Biofeedback dla dzieci


EEG Biofeedback – to nowoczesna metoda treningowa wykorzystująca specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem do obserwacji aktywności i pracy mózgu podczas treningu.


Atrakcyjna forma pracy (gry multimedialne, filmy) sprawia, że nabywanie kolejnych umiejętności staje się dla dziecka ekscytującą zabawą i

prawdziwą przyjemnością.


Podczas treningu:

– dziecko uczy się rozpoznawać własne reakcje udoskonalając działanie własnego organizmu

– aktywizuje pracę mózgu

– ćwiczy umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu


Treningi EEG Biofeedback:

– poprawiają wyniki w nauce

– zwiększają zdolność zapamiętywania i koncentracji

– rozwijają zdolności językowe, matematyczne, sportowe

– wyciszają nadmierne emocje

– pomagają radzić sobie z trudnymi sytuacjami

– likwidują stany lękowe

– sprawiają, że nauka przychodzi z łatwością


Regularne treningi EEG Biofeedback powodują, że mózg dziecka zapamiętuje, utrwala, a następnie wykorzystuje wyćwiczone umiejętności w życiu codziennym, sprawiając, że nauka przychodzi z łatwością, a dziecko cieszy się z osiąganych rezultatów.


INFORMACJE DODATKOWE

Każdy z nas na co dzień funkcjonuje w różnych sytuacjach, od tych przyjemnych, np. wesołej rozmowy z przyjaciółmi, relaksu podczas spaceru na łonie natury, ciekawej lektury, do aktywności fizycznej, sportu, itp. Niestety w naszym życiu pojawiają się również sytuacje wywołujące silny stres, napięcie nerwowe, czasem lęki, bezsenność, czy stany obniżonego nastroju. Każdy z takich stanów emocjonalnych znajduje odzwierciedlenie w aktywności naszego mózgu.

Sposób w jaki nasz mózg reaguje w danej sytuacji, albo może być dla nas korzystny (np. umiarkowany stres może prowadzić do mobilizacji), albo silnie destrukcyjny, jeśli lęk nas paraliżuje, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie, stres powoduje zaburzenia koncentracji, trudności w nauce lub bezsenność.

Pojawiać się mogą stany obniżonego nastroju, a niejednokrotnie depresja, która często prowadzi utraty motywacji do działania, radości i chęci do życia.


Poszczególnym stanom psychicznym człowieka odpowiadają określone częstotliwości i amplitudy fal mózgowych. Inna jest aktywność mózgu człowieka zrelaksowanego, a inna człowieka, który jest zestresowany, ma problemy z koncentracją, cierpi na bezsenność, jest w depresji.


Aktywność mózgu i całego organizmu człowieka można zarejestrować przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Elektrody podłączone do ciała badanej osoby przekazują do komputera informacje o aktywności elektrycznej, a następnie wszelkie zebrane dane są interpretowane i analizowane przez odpowiednie oprogramowanie.


Mózg ludzki posiada niesamowitą zdolność uczenia się. Nauczony określonego sposobu reagowania, może tę reakcję powielać w analogicznych sytuacjach. Często jednak reakcje, wzorce, które wypracowaliśmy w ciągu naszego życia nie są dla nas optymalne. Zdarza się, że nie radzimy sobie ze stresem, z koniecznością przyswajania i przetwarzania ogromnej ilości informacji, z presją otoczenia oraz z sytuacjami, które oceniamy jako trudne. Wzorzec pracy naszego mózgu bywa wtedy źródłem cierpienia i frustracji, blokując nas w dążeniu do rozwoju i samorealizacji, a także uniemożliwiając normalne, efektywne funkcjonowanie.


W takich wypadkach z pomocą przychodzi nam mózg z jego naturalną zdolnością do uczenia się i zmiany wzorców. Metoda, które umożliwia nam wyznaczenie celów – sposobu w jaki nasz mózg powinien pracować w danej sytuacji (parametrów częstotliwości i amplitudy naszych fal mózgowych) oraz ich osiągnięcie, to właśnie terapia biofeedback.


Mamy szczęście żyć w czasie, w którym mamy do dyspozycji narzędzia pozwalające pomagać w dolegliwościach, wobec których dawniej byliśmy bezradni. Tylko od nas samych zależy, czy z nich skorzystamy podnosząc jakość życia nas oraz naszych dzieci. Tylko od nas zależy, czy pozwolimy sobie i im w pełni wykorzystać wrodzony potencjał.


Fale Mózgowe


Zarówno częstotliwość fal mózgowych, jak i ich amplituda, jest zależna od czynności, jakie człowiek wykonuje w danej chwili. Dane fale charakteryzują określone stany świadomości:


Delta (1-4 Hz)

– pojawiają się w czasie głębokiego snu, kiedy nic się nie śni i śpiący znajduje się w pełnej nieświadomości, w tym właśnie czasie organizm regeneruje się,

– dzięki treningowi tych fal, uzyskuje się bardzo głębokie odprężenie oraz senność.


Theta (4-7 Hz)

– towarzyszą nam zwykle przez większą część snu, pozwalając na przyswojenie i utrwalenie nowo nabytej wiedzy

– świadomość charakterystyczna dla głębokiej medytacji i koncentracji, intensywnego myślenia, wizualizacji, stan, w którym mamy dostęp do całej pamięci naszego mózgu,

– zapanowanie nad tymi falami usprawnia proces uczenia się, zwiększa kreatywność, pozwala na odzyskiwanie materiału ukrytego w nieświadomości, redukuje stres, pobudza intuicję oraz percepcję pozazmysłową.


Alfa (8-11 Hz)

– pojawiają się w stanie czuwania z relaksem, tożsame ze stanem w którym znajdujemy się zawsze na krótko przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu, zwykle przy zamkniętych oczach, a także w chwilach głębokiego zamyślenia lub skupienia (posiadamy wtedy pełny dostęp do obydwu półkul mózgowych, co znacznie wspomaga wizualizację, wyobraźnię, ułatwia przyswajanie wiedzy oraz zwiększa kreatywność)

– częstotliwość charakteryzująca wewnętrzne poziomy aktywności umysłowej, spokój, odpoczynek, pozytywne myślenie, inspirację, twórczość, przyśpieszone gojenie, koncentrację, lepsze przyswajanie materiału, pamięć, percepcję pozazmysłową,


Fale Beta (13-30 Hz)


SMR – fale sensomotoryczne, fale czuciowo – ruchowe (13-15 Hz)

– wzmacnianie tych fal podwyższa zdolność organizmu do zachowania homeostazy,

– fale te odpowiadają za aktywność umysłową, koncentrację uwagi,

– niska amplituda tych fal może objawiać się brakiem zdolności skupienia uwagi, wysoka dużą czujnością i wyciszeniem,

– terapia to przede wszystkim uporządkowanie deficytów uwagi.


Beta 1 (15-18 Hz)

– stan najwyższego skupienia umysłu, ułatwia w sposób szybki i logiczny rozwiązywać zadania

i pracować z pełną uwagą,

– trening zwiększa umysłowe zdolności, usprawnia koncentrację, pamięć oraz pomaga

w panowaniu nad emocjami,

– pomaga w przygotowaniach do egzaminów, zawodów sportowych, olimpiad i występów publicznych.


Beta 2 (powyżej 18-30 Hz)

– podwyższone stany emocjonalne, takie jak zdenerwowanie, irytacja, ekscytacja powiązane jednocześnie z bardzo dobrą działalnością umysłową w zakresie planowania, pozwiązywania faktów, czy obliczeń matematycznych,

– hamowanie nasilenia tej fali sprzyja wyciszeniu organizmu, zmniejszeniu napięcia

logiczny rozwiązywać zadania

i pracować z pełną uwagą,

– trening zwiększa umysłowe zdolności, usprawnia koncentrację, pamięć oraz pomaga

w panowaniu nad emocjami,

– pomaga w przygotowaniach do egzaminów, zawodów sportowych, olimpiad i występów publicznych.


Beta 2 (powyżej 18-30 Hz)

– podwyższone stany emocjonalne, takie jak zdenerwowanie, irytacja, ekscytacja powiązane jednocześnie z bardzo dobrą działalnością umysłową w zakresie planowania, pozwiązywania faktów, czy obliczeń matematycznych,

– hamowanie nasilenia tej fali sprzyja wyciszeniu organizmu, zmniejszeniu napięcia


Serdecznie zapraszamy do rezerwacji terminów:

[email protected]

0