Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Serdecznie zapraszamy do


Prywatnego Centrum


Diagnostyczno – terapeutycznego (PCDT )


w Bradford.


Usługi w naszym centrum są płatne.

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA MŁODZIEŻY - krok po kroku

Gdzie?


Spotkanie z doradcą zawodowym odbywa się w naszej siedzibie, w specjalnie przygotowanym do konsultacji pomieszczeniu.


Z kim?


W spotkaniu uczestniczysz Ty wraz z rodzicem/ opiekunem lub bez, na którym przeprowadzane są badania predyspozycji. Na spotkaniu, podczas którego omawiane są wyniki badań może uczestniczyć Twój rodzic, o ile oboje wyrazicie taką wolę. Możesz czuć się bezpiecznie.


Od czego zaczynamy?


Spotkanie zaczynamy od rozmowy. Służy ona uzyskaniu informacji na temat tego, co jest Tobie potrzebne do podjęcia decyzji o wyborze szkoły, czy przyszłej kariery zawodowej.


Przykładowe pytania, z jakimi spotkasz się na początku:

– czy masz już pomysł na wybór szkoły?

– czy potrafisz określić swoje zainteresowania oraz umiejętności?

– czy chciałbyś uczyć się zawodu czy kształcić ogólnie?

– czy wiesz, na czym polega praca w zawodzie, który chciałbyś wybrać?

– czy wiesz, jakie są typy szkół i jaka jest ich dotychczasowa oferta?

– czy wiesz, jakich przedmiotów mógłbyś uczyć się w zakresie rozszerzonym?

– czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania określonego zawodu?

– czy planujesz pójść na studia?


W pierwszej części spotkania doradca również wyjaśnia, na czym będzie polegać spotkanie, może też w przybliżeniu określić liczbę spotkań.


I co dalej?


Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji doradca podejmuje decyzję o charakterze konsultacji:


– jeśli nie masz jeszcze pomysłu na wybór szkoły czy zawodu, trudno Ci określić swoje zainteresowania czy umiejętności – prawdopodobnie będą potrzebne badania Twoich predyspozycji edukacyjnych i zawodowych. Badania wykonywane są zwykle podczas pierwszego spotkania (zdarza się jednak, że zajmują 2, a nawet 3 spotkania).

- w poszczególnych typach szkół i związanych z nimi możliwości, również pod kątem studiów wyższych czy innych form kształcenia) wtedy badania zwykle nie są potrzebne. Na spotkaniu korzystamy wówczas głównie z posiadanych informatorów, zestawień, a także z różnych stron internetowych, które przydatne są w wyborze szkoły/zawodu. Zwykle wystarczy wówczas 1 - 2 spotkania.


Na czym polegają badania predyspozycji zawodowych?


Są to testy, kwestionariusze, ankiety, ponadto rozmowa z wykwalifikowanym dyplomowanym doradcą zawodowym. Testy polegają na sprawdzeniu, w jakich obszarach zawodowych mógłbyś pracować najbardziej efektywnie i z największą satysfakcją.


Każde pytanie, z jakim spotkasz się podczas rozmowy czy podczas wypełniania jakiegoś testu dotyczy Twojej wiedzy… o sobie. Badania te mają zatem inny charakter niż testy, z którymi spotykasz się w szkole. Dlatego każdy uzyskany wynik jest dobry – gdyż niesie ze sobą ważną informację np. o tym, czy jesteś już gotów na podjęcie nauki w określonym zawodzie.


Każdy jest inny


Każdego ucznia traktujemy indywidualnie – każdy uczeń jest inny, ma inne możliwości, tempo pracy, a także oczekiwania. Wszystko to wpływa zarówno na czas spotkania, jak też liczbę spotkań z doradcą.


Co otrzymasz od doradcy?


Zależnie od zgłoszonych przez Ciebie oczekiwań oraz rodzaju konsultacji:

– pisemną informację z opisem wyników badań Twoich predyspozycji zawodowych,

– wyjaśnienie wyników badań z propozycjami ścieżek edukacyjnych do rozważenia,

– wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z systemem szkolnictwa czy zasadami rekrutacji do szkół,

– niezbędne materiały związane z wynikami badań, m.in. listę potencjalnych szkół do rozważenia, informacje o potencjalnych zawodach, kierunkach studiów odpowiadających Twoim predyspozycjom.


Ile trwa spotkanie z doradcą?


Konsultacja polegająca na badaniu predyspozycji edukacyjno-zawodowych trwa około 1,5 – 2 godziny zegarowe.


Konsultacja polegająca na omówieniu wyników badań trwa zwykle od 1 do 1,5 godziny, zależnie m.in. od liczby pytań ze strony ucznia czy rodzica.


Konsultacja polegająca jedynie na udzieleniu brakujących Ci informacji trwa zwykle około 1.5 godziny.


Czas trwania powyższych spotkań jest zawsze uzależniony od konkretnego ucznia: podane dane są orientacyjne.


Jak możesz się zapisać?


Zapisu na konsultację możesz dokonać prosząc osobę dorosłą o wysłanie do nas maila: [email protected]


Koszt 1.5 godzinnej sesji (90 min) - £60

Zapraszamy do samodzielnego wykonania ankiet i testów

ANKIETA O ZAWODZIE

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

TECHNIKA 6 KAPELUSZY

PORTFOLIO

DRZEWO DECYZJI

DIAGNOSTYKA TEMPERAMENTU PYTANIA

Kompetencje Doradcy Zawodowego Niezbędne Do Świadczenia Pomocy Na Wysokim Poziomie Jakości


UMIEJĘTNOŚĆ KOMUNIKACJI W PROCESIE PORADNICZYM:

  • umiejętność uważnego, aktywnego słuchania
  • umiejętność rozpoznawania werbalnych i pozawerbalnych odczuć ucznia
  • wewnętrzna umiejętność słuchania samego siebie

EMPATIA – zasadniczy czynnik kontaktu z uczniem!SZTUKA SONDOWANIA I PODSUMOWYWANIA


KOMPETENCJE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK:


  • umiejętność zachęcania ucznia do opowiadania o problemach oraz ich analizowania, a także do przełamywania barier
  • sprawność w pomaganiu uczniom w stawianiu wyzwań samym sobie, zmienianiu ograniczających ich zachowań oraz w odnajdywaniu motywacji do pokonywania własnych słabości
  • umiejętność dawania fachowych wskazówek do stawiania sobie wyzwań przez ucznia
  • umiejętność doprowadzenia ucznia do określenia jego rzeczywistych potrzeb i aspiracji w perspektywie przyszłości, a następnie wskazanie na możliwości realizacji jego celów.

0