Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Serdecznie zapraszamy do Prywatnego Centrum Diagnostyczno – terapeutycznego

(PCDT ) w Bradford.


Usługi w naszym centrum są płatne.


Nie prowadzimy terapii uzależnień.


Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji. 

TERAPIA PTSD

Istotnym założeniem wykorzystywanym w terapii ofiar zdarzeń traumatycznych jest przekonanie, iż nie tylko zdarzenia same w sobie, ale przede wszystkim ich interpretacja dokonywana w umyśle człowieka, jest odpowiedzialna za rodzaj i intensywność reakcji emocjonalnej. W przypadku lęku powstają skojarzenia z niebezpiecznymi sytuacjami. Stwierdzono, że trauma zaburza proces rozróżniania sygnałów bezpiecznych i niebezpiecznych, w związku z czym myślenie pacjenta koncentruje się na zagrożeniu, a lęk traumatyczny jest wzmacniany przez poczucie nieradzenia sobie ze zdarzeniami stresowymi.


Z punktu widzenia teorii poznawczych kluczowym elementem terapii jest modyfikacja patologicznych schematów myślenia i skojarzeń. Specyficzne dla PTSD "aktywowanie pamięci traumy" pozwala na rozpoczęcie pracy, której celem jest urealnienie powstałych w wyniku zdarzenia traumatycznego (lub wzmocnionych przez nie) schematów poznawczych.

TERAPIA PTSD


Zapraszamy w szczególności osoby :

- o obniżonym stanie emocjonalnym,

- zagubione życiowo,

- w depresji poporodowej,

- ofiary przemocy (seksulanej, fizycznej, psychicznej )

- depresji


Obraz zespołu depresyjnego dopełniają objawy wymienione poniżej. W zależności od tego, ile z ich doświadcza pacjent, określa się, czy epizod depresyjny jest łagodny, umiarkowany, czy ciężki:


- spadek zaufania lub szacunku do siebie;

- nieuzasadnione i nadmierne poczucie winy i wyrzuty sumienia;

- problemy z koncentracją uwagi, myśleniem, zapamiętywaniem i podejmowaniem decyzji;

- myśli rezygnacyjne, myśli o śmierci i/ lub samobójstwie lub zachowania samobójcze;

- redukcja aktywności;

- zaburzenia snu (np. problem z zasypianiem, wybudzanie w ciągu nocy i trudności z ponownym zaśnięciem, wczesne wybudzania rano);

- utrata apetytu (lub nadmierny apetyt);

- samotność:

- niska samoocena;

- agresja.


Jeśli jesteś osobą, która:


-odczuwa trudności emocjonalne,

-jest ofiarą przemocy (również historycznej),

-cierpi z powodu depresji,

-cierpi z powodu lęku,

-doświadcza trudności w relacjach międzyludzkich,

-doświadcza kryzysu życiowego,

-czuje się bezsilna,

-zmaga się z trudnymi sytuacjami życiowymi,

-ma poczucie wypalenia zawodowego,

-chce zrozumieć swoje mechanizmy funkcjonowania,

-chce poczuć sens i cel w życiu,

-chce wieść satysfakcjonujące relacje rodzinne i zawodowe,

-chce wzmocnić poczucie własnej wartości i skuteczności,

-pragnie zmienić swoje życie,

-chce czerpać radość z życia korzystając z rozwoju osobistego


Zapraszamy na sesję

60 minut 40£ 

0