Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Drogi Czytelniku!


Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z naszego Kwartalnika Edukacyjnego Together People. Nasz magazyn edukacyjny wydawany jest w Wielkiej Brytanii, w języku polskim. Czasopismo jest skierowane do nauczycieli, pedagogów, wychowaców, rodziców, opiekunow, osob pracujących z młodzieżą.

N

z przygotowywaniem lekcji oraz komunikacją z uczniami i ich rodzicami. a łamach naszego czasopisma poruszamy zagadnienia związane z każdym aspektem edukacji pozaformalnej – od aktualności prawnooświatowych, przez rozwój zawodowy, po kwestie związa

''Together People'' to kompendium wiedzy, doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań.


Kierujemy również do Państwa zaproszenie do współtworzenia kwartalnika edukacyjnego i nadsyłania własnych tematów. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem.


Serdecznie za ten odzew dziękujemy! Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń, zapytań, wiadomości, propozycji tematów oraz artykułów, pisanych przez praktyków, edukactorów, pedagogów, psychologow. W kolejnych wydaniach będziemy publikować nadesłane przez Państwa materiały.


Zapraszamy do współpracy!

Kontakt [email protected]


Zespół redakcyjny

Together People 

TOGETHER PEOPLE EDUCATIONAL MAGAZINE VOL. 1 DECEMBER 2017 - MAGAZYN EDUKACYJNY W JĘZYKU POLSKIM GRUDZIEŃ 2017 NR 1  

TOGETHER PEOPLE EDUCATIONAL MAGAZINE VOL. 2 MARCH 2018 - MAGAZYN EDUKACYJNY W JĘZYKU POLSKIM MARZEC 2018 NR 2 

TOGETHER PEOPLE EDUCATIONAL MAGAZINE VOL. 3 JUNE 2018 - MAGAZYN EDUKACYJNY W JĘZYKU POLSKIM CZERWIEC 2018 NR 3 

0