Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Information about the Project


Title: Transnational Partnership HORECA – lifelong learning


Number of the transnational project/agreement: POWR.04.03.00-00-0024/16

Timeline: 02.01.2017 do 31.12.2017

Founded by: European Social Fund,

OPERATIONAL PROGRAMME KNOWLEDGE EDUCATION DEVELOPMENT

Leader of the project: EVACO Sp. z o.o., Kraków, Poland
Partners of the project:
UK SPOT LTD , Bradford, UK
UK - Butterflies LTD, Bradford, UK
Butterflies Recruitment Limited, Bradford, UK

The main goal of the project is to increase access to lifelong learning of adults working in the HORECA sector by developing and implementing the innovative Adult Learning Model for HORECA, thanks to cooperation with transnational partners and drawing on British knowledge and experiences.

The main goal of the project is to increase access to lifelong learning of adults working in the HORECA sector by developing and implementing the innovative Adult Learning Model for HORECA, thanks to cooperation with transnational partners and drawing on British knowledge and experiences.


The activities planned under the project:


1) Developing the module Vocational qualifications for HORECA sector


2) Developing the module Modern, flexible learning path for HORECA sector


3) Developing the HORECA Education module for sustainable development


4) Implementation of the developed solution into practice


5) Developing recommendations for institutions that will implement the developed solutions

We are pleased to announce that we completed the project “Transnational Partnership HORECA – lifelong learning”.


At this point, we would like to thank to our Partners form Poland and United Kingdom.


This is another successfully implemented project!


Today, we are giving you the model, hoping that it will meet your appreciation

Information about the Project in Polish / Informacje o projekcie po polsku


„Partnerstwo ponadnarodowe HORECA – uczenie się przez całe życie”


Mito nam poinformować o zakończonym projekcie „Partnerstwo ponadnarodowe HORECA – uczenie się przez całe życie”.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy za wsparcie Partnerom z Wielkiej Brytanii: UK SPOT LTD, UK-Butterflies LTD oraz Butterflies Recruitment Ltd. W szczególności ekspertkom zaangażowanym w projekt.


To już kolejne wspólne przedsięwzięcia zakończone sukcesem!


Oddajemy dziś na Państwa ręce wypracowany model, mając nadzieję, że spotka się z Państwa uznaniem.


Zapraszamy do korzystania!

Rezultaty wypracowane w projekcie do pobrania (po polsku)

KWALIFIKACJA RYNKOWE W BRANŻY HORECA 1 (PLIK PDF)

NOWOCZESNE, ELASTYCZNE ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ W BRANŻY HORECA 2 (PLIK PDF)

EDUKCJA HORECA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 3 (PLIK PDF)

ZAŁĄCZNIK – PRZYKŁADY KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MANAGER HOTELU/GASTRONOMII NA UCZELNIACH WYŻSZYCH (PLIK PDF)

0